ABOUT US

  About us

 

INTRODUCTION

 

SK  BOLIER COMPANY          

 

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายบอยเลอร์ (Boiler) LPG,NGV, ดีเซลน้ำมันเตา,ออกแบบติดตั้ง Boile ,ขาย ,ให้เช่าบอยเลอร์ Burner

ติดตั้งท่อไอน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านบอยเลอร์ แบบครบวงจร มายาวนานกว่า 20 ปีบริการรับออกแบบและติดตั้งซ่อมแซม ดูแล

รักษา เครื่องกำเนิดไอน้ำ ทั้ง Hot Water Boiler Steam Boiler และ Hot Oil Boilerบริการด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ 

มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม รวมไปถึงให้เช่าเครื่องกำเนิดไอน้ำ หัวพ่นไฟ และอุปกรณ์ประกอบทุกประเภททีมงานมีทักษะและความ

ชำนาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบ สร้างประกอบ ติดตั้งงานซ่อมบำรุง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพบอยเลอร์เดิ เรานำเสนอท่านด้วย

เทคโนโลยีและเครื่องมือวัดตรวจวิเคราะห์การทำงานของบอยเลอร์และระบบไอน้ำเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้

งาน รองรับอุตสาหกรรม พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตสี ไฟเบอร์สังเคราะห์ อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง งานหล่อคอนกรีต โรงแรม โรงพยาบาล รวมถึงภาครัฐ  สถาบันการศึกษา