customer detail

  • Print

 Customer

 

              รายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้ใจในการดำเนินงานติดตั้งบอยเลอร์ซึ่งทางเราได้ใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานสากลติดตั้งให้กับลูกค้า

 และทีมงานวิศกรที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินงานให้กับลูกค้า

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทงาน

1

บริษัทเอลีทคราฟท์เปเปอร์จำกัด

งานซ่อมคอนกรีตบอยเลอร์  85  ตัน

2

บริษัทมหาชัยคราฟท์ เปเปอร์จำกัด

งาน ติดตั้งFbc Tube   35    ตัน , หล่อคอนกรีต

3

บริษัทเอเซียคราฟท์จำกัด

งาน ติดตั้งFbc Tube    22    ตัน ,   12   บาร์

4

บริษัททิปโก้ ฟู้ดประเทศไทย

งาน เปลี่ยน FBC Tube , Worm Tube 

 

จำกัด  ( มหาชน  )

บอยเลอร์ ขนาด 22   ตัน 12     บาร์

5

บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลด์จำกัด

งาน ตรวจสอบบอยเลอร์  22  ตัน   12   บาร์

6

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

งานสัญญาบริการ ตรวจเช็ค รายปี บอยเลอร์

 

 

ขนาด  2800  กก.   10  บาร์

7

โรงแรม บ้านริมน้ำเจ้าพระยา

งานสัญญาบริการ ตรวจเช็ค รายปี บอยเลอร์

 

 

ขนาด  500  กก.   10  บาร์

8

บริษัทหยั่นหว่อหยุ่นจำกัด

งานสัญญาบริการ ตรวจเช็ค รายปี ,

 

 

งานติดตั้งท่อพร้อม ขาย บอยเลอร์

9

บริษัทซิตี้ฟู้ดจำกัด

งาน ติดตั้ง เดินท่อ พร้อม ระบบ บอยเลอร์

 

 

ขนาด   3600  กก.  10  บาร์

10

โรงแรมแชงกรีล่า

งาน ติดตั้ง บอยเลอร์ พร้อม อุปกรณ์

 

 

บอยเลอร์ขนาด  3600  กก.  10  บาร์

11

บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ดจำกัด

งาน ติดตั้งเดินท่อ พร้อมติดตั้งบอยเลอร์

 

 

บอยเลอร์ขนาด   1500  กก.  10   บาร์

12

โรงแรมโฟร์ซีซัน

ซ่อมตรวจสอบระบบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

 

 

บอยเลอร์ขนาด   2000  กก.  10  บาร์

13

โรงพยาบาล อภัยภูเบศ

บอยเลอร์เช่า บอยเลอร์ขนาด   1500   กก.   10  บาร์

14

บริษัทซันโยยูนิเวอร์แซลจำกัด

งาน เปลี่ยนท่อ ติดตั้ง ,  เดินท่อพร้อมงาน หุ้มฉนวน

 

 

บอยเลอร์ขนาด   1500  กก .  10  บาร์

15

บริษัทพลาสม่าเอ็นเนอร์ยี่จำกัด

งาน เกี่ยวกับระบบติดตั้ง บอยเลอร์ Sup. Contractor

16

บริษัทเครสโก้จำกัด

งาน เกี่ยวกับระบบติดตั้ง บอยเลอร์ Sup. Contractor

17

บริษัทเคชั่น เพาเวอร์จำกัด

งาน ขายประกอบ ติดตั้งบอยเลอร์ พร้อม อุปกรณ์

 

 

บอยเลอร์ขนาด  3600    กก.  10  บาร์

18

บริษัทดูซานเฮฟวี่อินดัสทรีส์จำกัด

งาน เช่าบอยเลอร์   3200  กก./ ชม.

19

บริษัทเทพคินโชฟูดส์จำกัด

งานติดตั้ง ระบบ พร้อมตรวจเช็ค บอยเลอร์

 

 

ขนาด    700  กก.   10  บาร์

20

บริษัทไทยฟีลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

งานติดตั้งปล่องควัน ออกเอกสารรับรอง บอยเลอร์

 

 

ขนาด   1500  กก.   10  บาร์

21

บริษัทโปรไฮแพ็คจำกัด

งานติดตั้งปล่องควัน บอยเลอร์ขนาด    2000  กก.  10  บาร์

22

บริษัทโกลเด้นท์เอเชี่ยนฟู้ดส์จำกัด

งานหล่อคอนกรีต ห้องเผาไหม้ บอยเลอร์

 

 

ขนาด    4000   กก.  10  บาร์

23

บริษัทจับเซ้งจำกัด

สัญญาตรวจเช็คบอยเลอร์ประจำปี บอยเลอร์

 

 

ขนาด  2500  กก.   10  บาร์

24

บริษัทเอส.แอนด์ ดีจำกัด บอยเลอร์

งานหล่อคอนกรีต , เดินท่อ ,  หุ้มฉนวน บอยเลอร์

 

 

ขนาด   8000   กก.   10  บาร์

25

บริษัทบางกอกแร้นท์จำกัด

ติดตั้ง บอยเลอร์ เดินท่อ หุ้มฉนวน

 

 

บอยเลอร์ขนาด   1500  กก.  10  บาร์

26

บริษัทสยามบลูบลิเคนท์จำกัด

งาน หล่อคอนกรีต + เปลี่ยน อุปกรณ์ บอยเลอร์

 

 

ขนาด   6000  กก.  10   บาร์

27

บริษัททวินเคมีคอลจำกัด

ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์

28

บริษัทเอสเอ็ม พี ฟู้ดส์จำกัด

ตรวจเช็ค  +  อุปกรณ์ +เดินท่อ  +  ตรวจสอบ

 

 

บอยเลอร์ขนาด  3000  กก.  10  บาร์

29

บริษัทเอ็กซ์โซติคฟู้ดส์จำกัด

ติดตั้ง อุปกรณ์บอยเลอร์  +  เดินท่อ   +  ตรวจสอบ

 

 

บอยเลอร์ขนาด   1500  กก.  10  บาร์

30

บริษัทลำพญาไวน์เนอรี่จำกัด

ติดตั้ง บอยเลอร์  +  อุปกรณ์   +  เปลี่ยนท่อไฟ

 

 

บอยเลอร์ขนาด  2000  ก ก.  10   บาร์

31

บริษัทฮาวากระดาษ ไทยจำกัด

งานเปลี่ยนท่อ ไฟ บอยเลอร์ขนาด   5000  กก.   10  บาร์

32

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานเปลี่ยนท่อไฟ  +  อุปกรณ์   +  ตรวจสอบ

 

 

บอยเลอร์ขนาด  1000  กก.   10  บาร์

33

บริษัทสยามกัสฟ์ ปิโตรเคมีคัลส์จำกัด

งาน เปลี่ยน อิฐทนไฟ + อุปกรณ์  +  ตรวจสอบระบบ

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ บอยเลอร์บอยเลอร์

 

 

ขนาด   15000  กก.   12  บาร์