SERVICE

การบริการของเรา

1. งานบริการทางด้าน หม้อไอน้ำ (BOILER) หม้อต้มน้ำมันร้อน (HOT OF BOILER)

บริการล้างและทำความสะอาดตะกรันภายในหม้อไอน้ำด้วยน้ำยาเคมี

บริการตรวจสอบเขม่าภายในท่อไฟเหล็ก พร้อมทำความสะอาดด้วยเครื่อง TUBE CLEANING

บริการตรวจเช็คความหนาของผนังภายในหม้อน้ำและท้อไฟใหญ่

บริการตรวจเช็คและซ่อมปูนคอเตา ก่ออิฐคอเตา หล่ออิฐคอเตา

บริการซ่อมแซม และเปลี่ยนท่อไฟเหล็ก ท่อไฟใหญ่ ของหม้อน้ำ

บริการออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บุคมของระบบหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน

บริการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันร้อนของหม้อต้มน้ำมันร้อน

งานหุ้มฉนวนของระบบหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำร้อน

2. งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปี

บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อนพร้อมออกใบรับรองความปลอดภัยโดยวุฒิวิศวกรการตรวจสอบเฉพาะทาง

บริการตรวจสอบและทำ HYDROSTATIC TEST เพื่อทดสอบความปลิดภัยของหม้อไอน้ำ

บริการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน

3. งานออกแบบและติดตั้งระบบท่อสตีมหม้อไอน้ำ และระบบหม้อต้มน้ำมันร้อน

บริการออกแบบระบบท่อสตีม ท่อน้ำมันร้อน สำหรับโรงงานต่างๆ

บริการงานหุ้มฉนวนท่อสตีม รวมทั้งระบบถังป้อนน้ำเข้า

บริการออกแบบระบบ CONDENSATE และติดตั้งกับดักไอน้ำกลั่นตัว

4. บริการทางด้านเครื่องพ่นไฟ (BURNER)

บริการซ่อมฉุกเฉิน ในกรณีงานขัดข้องเร่งด่วน

บริการสัญญารายปี (SERVICE CONTRACT)

บริการให้คำปรึกษา ปัญหาทางโทรศัพท์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

การบริการอะไหล่ : หัวพ่นไฟน้ำมัน, แก๊ส, อุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์ความปลอดภัย, วาล์ว, แท่งแก้ว, เกจวัดความดัน,

ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำมัน,ปะเก็นต่างๆ ฉนวนกันความร้อน, ชิ้นส่วนต่างๆ ของหม้อไอน้ำ และภาชนะรับแรงดัน เช่น ท่อไฟ, ท่อน้ำ,

เหล็กแผ่นวัสดุ เป็นต้น