บริการทางด้าน หม้อไอน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot Oil)

บริษัท เอส. เค. บอยเลอร์ จำกัด นำเสนอบริการที่หลากหลายเกี่ยวกับหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน บริการเหล่านี้ประกอบด้วยบริการทำความสะอาดหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน ตลอดจนการทำความสะอาดตะกรันภายในหม้อไอน้ำโดยใช้สารละลายเคมี ทีมงานของเรายังเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและทำความสะอาดเขม่าภายในท่อดับเพลิงที่เป็นเหล็กด้วยเครื่อง TUBE CLEANING นอกจากนี้เรายังให้บริการประเมินความหนาของผนังภายในหม้อต้มและไฟหลัก ตลอดจนตรวจสอบและซ่อมแซมซีเมนต์คอเตาและการวางอิฐ นอกจากนี้เรายังมีบริการหล่อและสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอิฐคอเตาและท่อเหล็กดับเพลิงได้ ความเชี่ยวชาญของเราขยายไปถึงการออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับระบบหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน นอกจากนี้เรายังให้บริการเปลี่ยนระบบน้ำมันร้อนในหม้อต้มน้ำมันร้อน และให้บริการงานฉนวนอย่างพิถีพิถันสำหรับระบบหม้อต้มและหม้อต้มน้ำมันร้อน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

  • บริการล้างและทำความสะอาดตะกรันภายในหม้อไอน้ำด้วยน้ำยาเคมี
  • บริการตรวจสอบเขม่าภายในท่อไฟเหล็ก พร้อมทำความสะอาดด้วยเครื่อง TUBE CLEANING5
  • บริการตรวจเช็คความหนาของผนังภายในหม้อน้ำและท้อไฟใหญ่
  • บริการตรวจเช็คและซ่อมปูนคอเตา ก่ออิฐคอเตา หล่ออิฐคอเตา
  • บริการซ่อมแซม และเปลี่ยนท่อไฟเหล็ก ท่อไฟใหญ่ ของหม้อน้ำ
  • บริการออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บุคมของระบบหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน
  • บริการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันร้อนของหม้อต้มน้ำมันร้อน
  • งานหุ้มฉนวนของระบบหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำร้อน