Project

งานบอยเลอร์เช่าขนาด 6.8T/HR

งานติดตั้งบอยเลอร์ เชื้อเพลิง LPG ขนาด 4,000 Kg

งานแก้ไขเครื่องกำเนิดไอน้ำขัดข้อง

งานเดินท่อลมระยะ 30 เมตร