บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปี (Inspect and issue safety certification documents)

บริษัท เอส. เค. บอยเลอร์ จำกัด เรามีความยินดีที่จะให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปีแก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรา สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการตรวจสอบหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อนอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยทีมวิศวกรตรวจสอบเฉพาะทางของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว้างขวางในด้านนี้ นอกจากนี้เรายังมีความพร้อมในการให้บริการตรวจสอบและทดสอบไฮโดรสแตติกเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการทำงานที่เหมาะสมของระบบควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบหม้อต้มไอน้ำและน้ำมันร้อน

  • บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อนพร้อมออกใบรับรองความปลอดภัยโดยวุฒิวิศวกรการตรวจสอบเฉพาะทาง
  • บริการตรวจสอบและทำ HYDROSTATIC TEST เพื่อทดสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ
  • บริการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน